Vol 1

Lyssna till Hallands Författare

 

VOLYM 1 | "Upplysningen i Halland"

 

 

 

Sagan Om Hästen,Then Swänske Argus, Skatan sitter på Kyrko-torn, Dagbok Öfver en Ostindisk Resa Åren 1750, 1751 och 1752, Wecko-Catheches eller Söndags-lust och Hwardags-ro samt En Riksdags Mans Portrait.

 

Olof von Dalin (1708–1763) var en central figur i den svenska Upplysningen, som författare, journalist och debattör. Hans smidiga sätt att skriva anses vara starten på den yngre nysvenskan. Sagan om Hästen kom ut 1740 och kan kallas en satirisk allegori. Hästen Grålle är en sinnebild för det svenska folket och hästägarna ska föreställa regenterna under 200 år. Språket är färgstarkt och folkligt, ibland med drag av dialekten i Dalins halländska hembygd.

 

Namnen i texten syftar på historiska personer:

 

 • Gubben = Gustav Vasa
 • Sonen Jerker = Erik XIV
 • Sonen Ivar = Johan III
 • Lille Sigge = Sigismund, son till Johan III och
 • Katarina Jagellonica
 • Sonen Styrbjörn = Karl IX
 • Hilmer = Gustav II Adolf
 • Holger på öen = kungen av Danmark
 • Garpmossen = Tyskland
 • Blenda = drottning Kristina
 • Brage = Karl X
 • Frey = Karl XI
 • Härkuller = Karl XII
 • Pelle i Holmgård = Peter den store av Ryssland

 

Pehr Osbeck (1723–1805) var svensk präst, botaniker och en av Linnés lärjungar. På uppmaning av honom tog Osbeck anställning på Svenska Ostindiska Companiets fartyg ”Prins Carl” som skeppspräst 1750 och återvände efter resan till Kina till Göteborg 26 juni 1752. År 1760 tillträdde han som kyrkoherde i Hasslövs och Våxtorps pastorat. Osbeck var ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och av Kunglig Vetenskapsakademien.

 

Dagbok Öfver en Ostindisk Resa beskriver de landskap Osbeck möter på sin resa samt växter och föremål. Han ägnar stor uppmärksamhet åt folklivet samt kinesisk filosofi som tao och konfucianism.

 

Gustaf Fredrik Hjortberg (1724–1776) var kyrkoherde i Vallda och Släps församlingar strax väster om Kungsbacka från år 1754. Hjortberg var en passionerad vetenskaplig amatör på ett sätt som var typiskt för hans tid. Han gjorde tre resor som skeppskaplan med Ostindiska Companiet till Kanton år 1747–53. Hjortbergs En Ostindisk Dagbok refuserades av Linné som tyckte den var amatörmässig.

 

Ett omfattande handskriftsmaterial finns i Vetenskapsakademiens (KVA) bibliotek samt på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 

Fredrik Nyberg (1968– ) är svensk poet och kulturskribent och bosatt i Göteborg. Sedan 2008 är han verksam som forskare vid Göteborgs universitet. Fredrik Nyberg beskrivs ibland som en systemdiktare med rötter i det experimentella 60-talet. Tillsammans med kompositören Lars Carlsson driver han duon MonoMono som ofta arbetar med att kombinera ljud och text. Nybergs morfar var prost i Hasslöv församling liksom Pehr Osbeck. I sin diktsamling Det blir inte rättvist för att båda blundar drar han paraleller mellan sin morfars liv och Pehr Osbecks, mellan dåtid och nutid.

 

Produktion Teater Halland AB (2010)

 

Texter Olof von Dalin, Fredrik Hjortberg, Fredrik Nyberg och Pehr Osbeck

 

Research och litterär redaktion

Eva Lilja och Ulf Cronquist

 

Musik Måns Eriksson

Cello Linnea Olsson

Ljuddesign Måns Eriksson/Mo Studios

 

CD 2, spår 6: musik av Lars Carlsson och Fredrik Nyberg/MonoMono

 

Uppläsare

Henrik Danielsson, Maria Ericson

och Petter Heldt

 

Marknad och presskontakt

lena.sandersson@teaterhalland.se

 

Grafisk form Niklas Martinson

Illustration Cecilia Lundgren

 

Ansvarig utgivare Maria Ericson

 

Förlag CAL-förlaget