Vol 2

Lyssna till Hallands Författare

 

VOLYM 2 | "Ljuset kommer från Halmstad"

 

“Ljuset kommer från Halmstad” är en titel och en lek med ord som syftar till att lyfta fram den nationellt viktiga litteraturen som kommer från Halland.

 

- De båda författarna Klara Johanson och Fredrik Ström är två intellektuella personligheter, som orädda, självständiga och drivna av engagemang tidigt reser från landsbygd och småstad till Stockholm, säger teaterchef Maria Ericson som tillsammans med teaterns ensemble också själv lånat sin röst till ljudboken.

 

Inom var sitt område kom de att påverka samtiden. Fredrik Ström inom den framväxande socialdemokratin och Klara Johanson inom litteraturkritiken och kvinnorörelsen. Sverige är vid tiden för sekelskiftet runt 1900 ett land med fötterna fortfarande stadigt i den svenska myllan och jordbruket, men också en växande industrination där människor skall inlemmas i nya produktionsmetoder, strukturer och där nya tankar och idéströmmingar gör sig gällande.

 

- I “Ljuset kommer från Halmstad” lyssnar du till inläsningar, musik och dramatiseringar av - en man och en kvinna - två starka och personliga författarskap. Klara Johanson och Fredrik Ström förmedlar de stämningar och tankar som var för handen vid tiden före och under 1:a världskriget. Vad händer ute i Europa? Ska Sverige krigsrusta eller inte? Vad har arbetaren för fri- och rättigheter i ett land i förändring? Är kvinnor också fria människor? Det präglar innehållet på denna nya volym, som Maria Ericson menar också är skön lyssning tack vare Twice a mans ljudarbeten.

 

Klara Johanson och Fredrik Ström var betydande stilkonstnärer med satir och polemik i centrum. Det är två viktiga författarskap som presenteras. “Ljus över landet” hette också en av den tidiga arbetarrörelsen viktiga folkbildnings- och agitationsturnéer.

 

- Kvinnorörelsens arbete har medfört avgörande framsteg men kampen är inte över. Konflikterna inom arbetarrörelsen fanns då som nu. Likaså de skilda förutsättningarna och olikheterna mellan stad- och landsbygd. Vi kan känna igen oss i polemiken mellan olika riktningar och falanger. Dåtidens motsättningar är på flera sått också våra. Därför känns det extra spännande att lansera denna ljudbok idag på bokmässan, säger Maria Ericson.

Klara Johanson och Fredrik Ström växte upp i Halmstad under 1800-talets sista decennier. Med värme och klar blick för det motsägelsefulla skrev de personligt om också om uppväxt, småstadsliv och landsbygd.

 

VOL 2 INNEHÅLL:

Klara Johanson och Fredrik Ström växte upp i Halmstad under 1800-talets sista decennier. Med värme och klar blick för det motsägelsefulla skrev de personligt om också uppväxt, småstadsliv och landsbygd.

 

Ljuset kommer från Halmstad innehåller noveller, personliga minnesbilder, visor agitationstal, politiska inlägg och dagbokstexter av de båda författarna Klara Johanson och Fredrik Ström. Introduktioner till författarna och tidens frågor ringar in och skapar kontext runt texter och lyssning. Musik och ljudarbete förstärker skapar de starka stämningar som präglar tiden och frågorna.

 

Produktion Teater Halland AB (2011)

 

Texter

Klara Johansson och Fredrik Ström

 

Research och litterär redaktion

Eva Lilja och Ulf Cronquist

 

Dramaturgi, regi

Maria Ericson

 

Inspelning och mastering

Måns Eriksson/Mo Studios

 

Musik och ljuddesign

Twice a man

Karl Ingemar Gasleben och Dan Söderqvist

 

Piano Henrik Danielsson

Intromusik Måns Eriksson

Musik, spår 5-9, Detta är Halland:

Helge Sandberg i arr av Måns Eriksson

Sång Henrik Danielsson

Gitarr, munspel Måns Eriksson

Musik, spår 17: Ludwig v Beethoven, ur stråkkvartett nr 13 i arr av Twice a man.

 

Uppläsare Henrik Danielsson, Maria Ericson, Petter Heldt och Malin Svarfvar. Spår 15-16, Lasse Carlsson Henrik Danielsson, Petter Heldt, Mattias Lech och Mattias Redbo.

 

Marknad och presskontakt

lena.sandersson@teaterhalland.se

 

Grafisk form Niklas Martinson

Illustration Cecilia Lundgren

 

Ansvarig utgivare Maria Ericson

 

Förlag CAL-förlaget